Sønderborg-2014
         skulptur på havnepromaden i Sønderborg

Op til sommerferien 2014 stod det klart for os at vi nok skulle hente sommervejret tæt på eller i Danmark og det kom til fulde til at holde stik. 

Ferien blev startet på Gammelmark Strand Camping ved Broager i det sønderjyske, med afslapning, sol og bade ture i Vemmingbund Fjord samt med at have travlt med mindst muligt, udover at slappe af og dase :)

Derefter gik turen de ca. 130 km syd for grænsen, til Camping Bosau ved Pløn, igen med masser af sol og varme...
Sønderborg_2014
              langs havnepromenaden i Sønderborg
Der er umådeligt smukt på Gammelmark Strand Camping med udsigten udover Vemmingbund og over mod Dybøl skanserne...
Gammelmark_Strand_Camping
Gammelmark-Strand-Camping
Dybbøl Mølle og museet

Den første mølle bygget i træ i 1744 brændte i år 1800. Møllen var centrum for voldsomme kampe i de slesvigske krige1848-1849 og 1864. Møllen blev ødelagt begge gange, men genopført.
 • 1848 indrettes der en observationspost for det danske militær i møllen. I Dybbøl sogn står danske og preussiske tropper over for hinanden før kampene den 5. juni 1848.
 • Den 13. april 1849 brænder møllen under kampe mellem danske tropper og en preussisk styrke på 11.000 mand, som forgæves forsøgte at sætte over til Als. Møllen genopbygges først i 1853.
 • 1864 opretter det danske militær en observations- og signalpost i Dybbøl Mølle. Ved hjælp af vingerne er det muligt at signalere til de danske tropper, der er indkvarteret på Als. Fra den 15. marts var møllen under konstant beskydning, og den 10. april blev møllen skudt i brand af de preussiske tropper. Møllehatten og vingerne brændte og akselen styrtede ned. Stormen på Dybbøl havde møllen i centrum.
 • Kort efter den 18. april 1864 blev møllen genopført.
 • Efter 1864 blev møllen og skanserne et nationalt symbol. Skanserne er i nutiden rekonstrueret i forbindelse med Historiecenter Dybbøl Banke vest for møllen, der fortæller om kampene.
 • 1895 blev møllen overtaget af et selskab med fremtrædende danske og dansksindede sønderjyder.
 • Efter 1. Verdenskrig (1914-1918) og Genforeningen i 1920 blev møllen i 1920 overdraget til en selvejende institution og drevet ved hjælp af forpagtere.
 • 1935 nedbrændte møllen efter en kortslutning, men genopførtes som en næsten tro kopi.
 • 1990 ophører mølleriet og i 1995 indrettes udstillinger i møllen og kornmagasinet af Museet på Sønderborg Slot, der fortæller historien om Dybbøl som nationalt symbol og erindringssted for to nationer – Danmark og Tyskland.
Kilde: wikipedia
Skanserne på Dybbøl Banke
Dybbøl-Skanse_Museum

"Jeg følger ikke tv serien 1864 på DR1, men i skrivende stund sidder Kai og ser serien, mens jeg redigerer disse billeder og skriver denne tekst og det en en stærk kontrast - disse rolige og venlige billeder, mens skrig og nød runger gennem stuen"

Dybbøl_Skanse_Museum
Sønderborg & Slottet
Sønderborg_Slot
Sønderborg-voldanlæg
Sønderborg Slot er grundlagt omkring 1170 som led i det danske riges forsvar mod vendernes hærgen.

I 1300- og 1400-tallet udbyggedes forsvarsanlægget til en stærk middelalderborg, der skiftevis var i de danske kongers og de slesvigske hertugers besiddelse.

I pinsen 1340 blev junker Valdemar gift på slottet med hertug Valdemar af Sønderjyllands søster prinsesse Hedvig. Det var et vigtigt led i junkerens udnævnelse til konge (Valdemar Atterdag) senere samme år.

Sønderborg Slot var en af rigets stærkeste borge, og derfor blev det valgt til fængsel 1532 til 1549 for den afsatte danske kong Christian 2., kejser Karl V's svoger. Herefter blev borgen ombygget til et prægtigt slot med Sønderborg Slotskapel, en luthersk fyrstekirke i renæssancestil, den første i Norden.

Dronning Dorothea, Christian 3.'s enke, overtog 1559 byen og slottet som en del af sit enkegods. Ved dronning Dorotheas død overtog hertug Hans den Yngre 1571Sønderborg. Hertug Hans var en rigtig renæssancefyrste. Han havde ord for at være en hård negl, og han gjorde alt for at tilegne sig så meget jordegods som muligt på Als og Sundeved.

Fra begyndelsen af 1600-tallet var Sønderborg Slot under den danske krone.

Under Napoleonskrigene og de to slesvigske krige:

Treårskrigen 1848 - 1850 og 1864-krigen (2. Slesvigske Krig), var slottet lazaret. Efter det danske nederlag i 1864 blev Slesvig indlemmet i Preussen, og Sønderborg Slot blev fra 1867 anvendt som preussisk infanterikaserne.

Under 1. verdenskrig arresterede preusserne "mistænkelige politiske personer" og danske "tysk-militærnægtere". De, der var mistænkt for spionage, blev interneret i fangekælderen på Sønderborg Slot. Senere blev alle krigsrelaterede fanger overført til Sønderborg Slot, dog ikke fangekælderen.

Efter 2. verdenskrig internerede de danske myndigheder danske nazister og frivillige SS-deltagere fra det tyske mindretal i Sønderjylland på slottet.
Tid til lidt at spise i vognen...

Asta har meget svært ved at acceptere og forstå at VI ikke fatter hvor sulten og afkræftet hun er :)


...men hun ved samtidig ganske godt at "når det regner på præsten, så drypper det på degnen"....og hun skal nok få et par bidder...
Gammelmark_Strand-Camping
Campingliv_info-paa
                    camping
Gammel-Strand-camping
Udsigten fra skanserne ved Dybbøl Mølle over mod Gammelmark Strand Camping 
Dybbøl_Mølle_Aug_2014
Det var noget særligt at stå og kigge på Dybbøl Mølle og skanserne, velvidende om de gruopvækkende kampe der fandt sted i området i 1864.
Dybbøl_Skanserne_Aug_2014
Dybbol-Skansemuseum
Dybbøl_Skanse_Museum
Virkelighedens 1864
1864


Det kan så virke helt surrealistisk at gå rundt og turiste på skanserne og rundt i Sønderborg, som blev så hårdt ramt i 1864.
Dybbøl-Skanse-Museum
Sønderborg-voldanlæg

Ved Sønderborg Slot begynder indsejlingen til havnen og det er en travl havn med især fritids sejlere til og fra Sønderborg.

Sønderborg
Vi ser dog flere campister krydse broen over havnen, så ikke alle vælger at se Sønderborg og omegn fra søsiden :)

Sønderborg-havn
Sønderborg-Havn